Privacyvoorwaarden

Versie 0.3 – datum laatste aanpassing van dit document: 16 januari 202

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookiebeleid. Je gegevens zullen nimmer aan derden worden verkocht en/of verstrekt!


Karin Visser – www.karinvisseryoga.nl

www.ademwerkt.nu www.karinvisseryogaacademy.nl

.

PRIVACY
Karin Visser Yoga, respecteert de privacy van haar leden en de gebruikers van de website. We vinden het belangrijk om persoonlijke informatie te beschermen, en gaan zeer zorgvuldig om met deze persoonlijke gegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is daarbij ons uitgangspunt.


De AVG volgt de oudere Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) op, en vanaf dan (25 mei 2018) geldt in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving. De Engelse naam van de wet is: General Data Protection Regulation (GDPR).

 

OVER ONS
www.karinvisseryoga.nl wordt beheerd door Karin Visser.
​Mijn gegevens zijn:
Karin Visser Yoga & Adem Coach
Waalstraat 4
5463 KK Veghel 
KvK: 69435502

 

FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING
Karin Visser is eigenaar, eenmanszaak is de Functionaris Gegevensbescherming van Karin Visser Yoga. Zij is te bereiken via karin@karinvisseryoga.nl.

 

WEBSITE

De website www.karinvisseryoga.nl worden bijgewerkt door Karin Visser en Matthijs de Graaf. De hosting vindt plaats bij HTTP://WEPIT.NL/ .We zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. We zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.

 

Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe we werken. Karin Visser Yoga respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?
Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een gratis online workshop en/of training, een contactformulier hebt ingevuld, een aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet voor één van onze producten en/of diensten, zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen.

Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt.

 

Dit kunnen de volgende gegevens zijn (indien van toepassing*):

 • Voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Website*
 • Bedrijfsnaam*
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • KvK nummer*
 • IP-adres*
 • Btw nummer*
 • Overige persoonsgegevens die u actief heeft verstrekt bijvoorbeeld via het ingeleverde inschrijfformulier, e-mail of per telefoon.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken
Karin Visser Yoga verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • met betrekking tot uw gezondheid en het kunnen garanderen van de veiligheid gedurende de lessen, workshops, online trainingen en/of ME-time dagen.

 

MET WELK DOEL GEBRUIKEN WE DE PERSOONSGEGEVENS?

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • Je voornaam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van commerciële nieuwsbrieven. We doen dit alleen met de gegevens die we verkregen hebben via het downloaden van gratis documenten en het aanvragen van gratis workshops/trainingen, niet met gegevens die via onze contact- of offerteformulieren binnengekomen zijn.
 • Je voornaam, e-mailadres en telefoonnummer die je invult bij een formulier voor een offerteaanvraag en contactformulier, worden gebruikt om een offerte te kunnen maken en/of te antwoorden op de contactaanvraag. We slaan deze gegevens op in Mailchimp of Mailerlite en zullen je hier éénmalig een e-mail sturen om toestemming te vragen om te voldoen aan de Wet AVG. Bij geen toestemming worden deze gegevens aan het einde van elke maand verwijderd.
 • onze lessen aan te laten sluiten aan jouw fysieke mogelijkheden.
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Karin Visser Yoga verwerkt ook persoonsgegevens als we hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die we nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

 

 

JOUW GEGEVENS OP WWW.KARINVISSERYOGA.NL
Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een gratis online workshop en/of training, een contactformulier hebt ingevuld of een aankoop hebt verricht en in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kun je te allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen.

Je e-mailadres wordt meteen uit ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard. Je persoonsgegevens worden opgeslagen in ons e-mailsysteem en dit gaat via de servers van Mailchimp of Mailerlite.

 

BEWAREN VAN DE PERSOONSGEGEVENS
Karin Visser Yoga bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. We hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens > 8 jaar > verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst
 • Adres > 8 jaar> verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst
 • E-mailverkeer > 8 jaar> verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Karin Visser Yoga verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten we een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Karin Visser Yoga blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

COOKIES, of vergelijkbare technieken, die we gebruiken
Karin Visser Yoga gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

LINKS
Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten www.karinvisseryoga.nl om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website. Bij het invullen van je NAW gegevens op externe websites dan gelden desbetreffende Privacy voorwaarden.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Karin Visser Yoga en heb u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die we van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar karin@karinvisseryoga.nl

Karin Visser Yoga wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

BEVEILIGING
Karin Visser Yoga neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Karin Visser of via karin@karinvisseryoga.nl.

 

WIJZIGINGEN
Karin Visser Yoga behoudt het recht om verandering aan te brengen in dit privacy beleid. Zijn er vragen of opmerkingen na het lezen van het privacy beleid? Laat het ons weten. Karin Visser Yoga, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

 

VRAGEN EN FEEDBACK
We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen.

Als u vragen en/of feedback heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:

 

Karin Visser Yoga
Waalstraat 4
5463 KK  Veghel
Nederland